Onderzoek naar blessurepreventie - Hamstring


Eerdere onderzoeken bij professionele voetballers hebben laten zien dat preventieve oefeningen effectief zijn, terwijl dit niet het geval is bij basketbal. 


Deze preventieve oefeningen lijken veranderingen in de spierarchitectuur te induceren, zoals verlenging van spiervezellengte en afname van spiervezelhoek. De spierarchitectuur wordt op dit moment het vaakst gemeten met behulp van echografie (2D). Echografie kan de spiervezelhoek en spierdikte meten en indirect kan de spiervezellengte worden berekend.
 

Echter, zijn er zorgen betreffende de betrouwbaarheid van echografie gezien het feit dat de kwaliteit van echografische afbeeldingen afhankelijk zijn van de bekwaamheid van diegene die de echografie uitvoert. Dit is niet het geval bij diffusion tensor magnetic resonance imaging, DT-MRI
 (3D). Met DT-MRI kunnen veel aspecten van de spierarchitectuur op directe wijze worden berekend, daar waar bij echografie vezellengte bijvoorbeeld indirect wordt berekend, en is er een hoge betrouwbaarheid waarbij men niet afhankelijk is van diegene die de MRI uitvoert.

Doel van het onderzoek
Het doel van deze studie is om te onderzoeken wat de effecten zijn van 2 verschillende blessurepreventieprogramma’s waarbij wordt gekeken naar de blessure incidentie en de veranderingen in 3D spierarchitectuur middels DT-MRI.
 
Onderzoeksopzet
Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Middels loting wordt elke deelnemend team ingedeeld in en van de 2 interventie groepen óf controlegroep.

Onderzoekspopulatie

De deelnemers voor het preventieonderzoek tegen hamstringblessures bestaat uit drie groepen van 24 mannelijke deelnemers allen 16 jaar of ouder (72 in totaal). 

Interventie
Deelnemende teams worden per loting verdeeld over 3 groepen; in interventie A (Nordic hamstring oefening groep), interventie B ( Askling's Diver oefening groep), of de  controlegroep. Controlegroep is nodig om het natuurlijk effect van mogelijke veranderingen uit te sluiten. De interventieperiode duurt 12 weken lang, volgens een schema dat niet vaker dan 2x per week 10 minuten eist. 
 
Voorafgaand en na deze 12 weken wordt een MRI-scan van de ovenbenen gemaakt, deze zal op het AMC plaatsvinden. Daarnaast zal er gekeken worden naar hamstringkracht.


Voorbeeld van DT-MRI toegepast in de Hamstring spieren (meest rechter plaatje).

Waarom meedoen?
Als atleet wil je graag je blessures tot een minimum houden, eveneens waar kan wil je graag prestaties verbeteren. Studies tonen aan dat een toename in hamstringkracht zorgt in een afname in 0-10m sprinttijd. Met de nieuwe MRI techniek hopen we spierkarakteristieken van atleten in kaart te kunnen brengen om meer inzicht te krijgen in prestatie en blessurepreventie.
 
Het AMC aangewezen is door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) als een van de negen IOC onderzoekscentra wereldwijd. In deze centra wordt onderzoek gedaan naar het voorkomen van sportblessures en naar de gezondheid van sporters in het algemeen.


DEELNEMEN?


Wanneer?
Fase 1: start van seizoen 2018-2019 - eind augustus en september 
Fase 2: start na de winterstop seizoen 2018-2019 - januari en februari
Fase 3: start van seizoen 2019-2020 - eind augustus en september
Fase 4: start na de winterstop seizoen 2019-2020 - januari en februari
 
 
Voor wie?
Ben jij een mannelijke basketbal speler, 16 jaar of ouder, train je minimaal 2x per week, nieuwsgierig en lijkt het je gaaf om mee te helpen aan een NBA gefinancierd wetenschappelijk onderzoek? Daarnaast wordt dit onderzoek gesteund door de Basketball Nederland.
 
Hoe meedoen?
Om mee te doen aan het onderzoek of bij behoefte aan meer informatie kunt u de volgende coördinerende onderzoekers contacten: 
 
Joep Suskens, MSc j.j.suskens@amsterdamumc.nl

Klik voor de uitgebreide informatiebrief in PDF formaat hier.
Vul vrijblijvend onderstaand aanmeldformulier in, dan wordt er contact met je opgenomen!